Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz

Envi vzdělávání pedagogů - Exkurze do Obřího dolu

V úterý 21. června 2011 proběhla exkurze do Obřího dolu.

Exkurze se v nepříliš přívětivém počasí zúčastnili vyučující biologie, zeměpisu, dějepisu a anglického jazyka. V jejím průběhu byly představeny metody a formy práce, které lze využít se studenty a žáky jak při terénní výuce, tak právě i v přístupných územích národního parku, a to především jako součást geologicko-ekologicko-environmentálního kurzu prvních ročníků. Trasa exkurze pro pedagogy se totiž až ke staré Kovárně kryje právě s trasou GEEKurzu.

Představenými činnostmi, které v sobě tématicky zahrnovaly geografické, biologické, ekologické a historické informace byly tedy např.: posuzování porostních map potenciální vegetace, porovnávání starých fotografií a leteckých snímků s aktuálním stavem kvality nebo odlov vodních bezobratlých živočichů, jejich určování a s tím spojené měření kvality vody.

U kapličky v Obřím dole se s námi rozloučili lektorky SEVERu a na další část exkurze jsme se vydali s pracovníkem ekologické výchovy KRNAPu. Ten nás zavedl k dolnímu toku Rudného potoka, podél něhož jsme po haldách hlušiny sestoupili až na dno vlastního Obřího dolu k řece Úpě. Cestou jsme obdivovali vzácnou květenu, zbytky důlní techniky a hledali křišťály. U dolního úpského vodopádu naše exkurze v podstatě skončila. Podívali jsme se tak na veřejnosti nepřístupná, ale nádherná místa.

Více na přiložených fotografiích.

Galerie