Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz

Hrabání luk ve Sklenářovicích

V úterý 10. dubna se třída 4.X zúčastnila jedné z každoročních brigád na pomoc krkonošským loukám, které organizuje KRNAP.

Letos se poprvé hrabalo na loukách v závěru Sklenařovického údolí. Od vlakové zastávky v Mladých Bukách nás pracovníci KRNAPu odvezli na křižovatku do Sklenařovic, odkud jsme došli jarním údolím až k brodu. U něho nám Ing. Tomáš Janata, Ing. Dan Bílek a Mgr. Andrea Svobodová ukázali jednak rostliny, kterým jsme vyrazili na pomoc, jednak i tvář Sklenářovic minulou i současnou, včetně zajímavého vyprávění o historii této zaniklé německé obce.

Poté jsme již po pravém břehu potoka vyrazili až takřka pod Sklenářovický kříž, kde jsou lokality chráněných prstnatců a vstavačů. Část třídy se chopila hrábí a v prudkém svahu vyhrabávala pruhy trávy tak, aby se uvolnil prostor pro klíčící orchideje. Následně se tato stará tráva stahovala ke staré cestě, kde nebude překážet a kde může vesele shnít. Nejlépe obutí chlapci - Matyáš, Ondra a Vojte Hanák - vyrazili společně s Tomášem Janatou na okružní výpravu po údolí, kde rozřezávali a rozhrabávali staré balíky trávy, čímž se napomůže jejich rychlejšímu rozkladu. Po chvíli je následovali Honza Vondruška a Tomáš Havelka, kteří společně s Jiřím Svobodou vyhledávali stará oplocení ohrad, vytvářeli z nich balíky a stahovali je dolů ke brodu. Dobré obutí se opravdu hodilo, protože louky byly plné vody z tajícího sněhu a některé mokřady a bažinky byly skutečně rozhodnuty chycenou botu nepustit.

Asi po třech hodinách opravdu namáhavé práce na všech frontách jsme se všichni sešli zpátky u brodu, kde jsme si opekli buřty. Zcela poslední aktivitou, kterou pro nás pracovníci KRNAPu přichystali, byla hravá poznávačka bylin, která v některých utkáních nabírala obrátky opravdového botanického souboje. Špinaví, unavení, promrzlí a zpocení jsme se terénními vozy KRANPu dostali v jednu hodinu opět do Mladých Buků, odkud jsme se rozjeli do svých domovů.

Celá akce byla povedená z několika pohledů - pomoc loukám, seznámení se s krásnou krajinou tohoto takřka zapomenutého údolí a hlavně sounáležitost mezi všemi kvartány. Slovy Tomáše Janaty, který se na KRNAPu dlouhodobě věnuje péči o Sklenářovické údolí: Po dnešku vidím, že nemusím ztrácet víru v mladou generaci. Děkujeme.

A já jako třídní děkuji všem svým třídním dětem.

Fotografie pod článkem, nebo zde.

Galerie