Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz

Envi vzdělávání pedagogů - Seminář o vývoji krajiny

V rámci Environmentálního vzdělávání pedagogů začal ve středu 2. června 2010 po 10. hodině jednodenní seminář v prostorách Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory v Horním Maršově.

Vzhledem k šíři semináře a předpokládané využitelnosti v mnoha školních i mimoškolních aktivitách se ho zúčastnilo osm vyučujících různých předmětů - biologie, zeměpisu, dějepisu, ale i německého a anglického jazyka.

Dopolední část byla vnitřní. Lektorka Hana Kulichová, která seminář vedla, představila v této části aktivity, které se týkaly především principů trvale udržitelného života a vývoje krajiny a lidského působení na ni. Po každé aktivitě došlo ke zhodnocení, především co se týkalo jejího použití při výuce daných předmětů.

Odpoledne jsme vyrazili do mírně deštivého dne, v kterém jsme si měli prožít cestu krajinou od raného středověku až do současnosti. Tato exkurze okolím Horního Maršova, nazvaná "Vývoj krajiny - vliv člověka na krajinu východních Krkonoš" se dotýkala významných období příchodů člověka a jeho působení na krajinu, a to od raného středověku až po dnešek.
Součástí trasy exkurze byla i návštěva staré fary, která je již několik let součástí SEVERu pod jménem DOTEK (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury). Zde jsme si vyzkoušeli práci s tkalcovským stavem, ochutnali kozí sýry a prohlédli si funkční milíř i starou lípu.

Hodnocení přestavovaných aktivit ze strany všech zúčastněných vyučujících bylo kladné. Za sebe mohu říci, že jsem se dozvěděl informace a ujasnil si souvislosti, které rád předám žákům ve svých hodinách. A to hlavně z toho pohledu, že ony "věci a souvislosti" mohou nalézt takřka za svým domem, v krajině, v které i oni žijí a kterou i oni ovlivňují.

Zažité aktivity dokládají i přiložené fotografie.

Okolo 16. hodiny jsme vyrazili zpět do Trutnova. Zbývá dodat, že semináře se zúčastnili Zuzana Fátorová, Blanka Kranátová, Petra Pitašová, Dana Skokanová, Petra Tichá, Vladimíra Zajíčková, Jan Rejl a Jiří Svoboda.

Galerie