Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Rok 2 014 až 2 016 byl ozářen úspěchy našich mladých historiků. V červnu 2 014 dokončil svou anabázi David Sogel, který se svojí prací „ Odsun Němců z okresu Vrchlabí v letech 1945 – 1947 s přihlédnutím k problematice německých specialistů“ vítězně postupoval ve středoškolské odborné činnosti od okresního až do celostátního kola. A zde skončil na výborném 5. místě v rámci celorepublikové konkurence. A pevně věřím, že jeho práce bude i dále zúročena při nynějším studiu historie na Karlově univerzitě. Na jeho úspěch hned následujícího roku navázala mladá krev gymnázia, když se podařilo Janu Rusovi ( 3.X ) postoupit do celostátního kola dějepisné olympiády, které úspěšně absolvoval. A jsem si jist, že po tomto křtu bojem své nově nabyté zkušenosti úspěšně využije i v roce následujícím.  PER ASPERA AD ASTRA.

Dne 21.3. 2016 proběhlo v Hradci Králové krajské kolo dějepisné olympiády. I v tomto roce zde měla naše škola své želízko v ohni. Kvartán trutnovského gymnázia Jan Rus zde obhajoval loňské vítězství a postup do kola celostátního. A opět stylem VENI, VIDI, VICI nedal pětadvaceti soupeřům ani nejmenší šanci. A díky famózní 97% úspěšnosti v testu postoupil z prvního místa do celostátního kola dějepisné olympiády. PER ASPERA AD ASTRA.

V termínu 23. - 29. května 2016 se v Praze odehrálo ústřední kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády. Soutěžící měli za úkol napsat před jeho zahájením písemnou práci na téma "Po stopách Lucemburků v mém kraji", kde se snažili přiblížit osobnost, památku, nebo událost spjatou s tímto rodem, která se váže k jejich regionu. V průběhu celostátního kola pak písemnou práci obhajovali před ústřední komisí a psali také velký soutěžní test. Ani v celostátní konkurenci se neztratil student trutnovského gymnázia Jan Rus a obsadil vynikající 5. místo. A za to mu patří obdiv nás všech. 

V dubnu  2 016 jsme se zapojili do nové soutěže.Tým trutnovských studentů se poprvé zúčastnil Dějepisné soutěže studentů gymnázií.Do letošního ročníku, který je zaměřen na československé dějiny v letech 1945 - 1948, se přihlásilo 239 gymnázií z Čech a Slovenska. Naši studenti  Jiří Adam, Martin Dostál a Radek Píro se úspěšně probojovali z krajského kola a přímo postupují do finále, které proběhne v listopadu 2 016 ve městě Cheb. Co do počtu bodů skončili na velice slušném 41.místě. 


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková