Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Školní kola biologické olympiády kategorie A, B, C, D šk.rok 2014/2015

Školního kola biologické olympiády pro aktuální školní rok se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 25 studentů. V kategoriích C a D (nižší gymnázium) bylo tématické zaměření Život stromu, v kategoriích A a B to byla Příroda ve službách člověka. Jako obvykle se olympiáda skládala ze tří částí - testu z teoretických znalostí, poznávání přírodnin a praktického úkolu, který se ve vyšších kategoriích úzce dotýkal znalostí i z chemie. Děkujeme všem zúčastněným za přípravu na tuto nelehkou olympiádu a přejeme postupujícím hodně úspěchů v nadcházejících okresních kolech. Samotné výsledky si můžete prohlédnout v přiložených souborech.


PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
skolni-kolo-a-b-1.pdf STÁHNOUT
skolni-kolo-c-d-1.pdf STÁHNOUT

UČITELÉ PŘEDMĚTU BIOLOGIE


Mgr. Andrea Peterová
Mgr. Jan Rejl
Mgr. Petr Skokan
Mgr. Dana Skokanová
Mgr. Jiří Svoboda
Mgr. Ladislav Šafář
Mgr. Markéta Šlofarová