Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Tomorrow's life is too late. Live today.

Ústní zkouška z anglického jazyka společné části maturitní zkoušky se skládá ze čtyř částí:

 

Úvodní část – představení se maturitní komisi                                                   0,5 min

1)      Interview na všeobecné téma (4-5 otázek)                                                          2,5 min

2)      Samostatný ústní projev na 1 všeobecné téma s využitím obrázků                   4 min

Ø  Popis 1 zvoleného obrázku                                                        (1,5 min)

Ø  Jednoduché porovnání 2 obrázků                                                (1 min)

Ø  Krátký samostatný projev (osobní vztah k tématu)                (1,5 min)

3)      Samostatný ústní projev na 1 specifické téma – 2 části                                      5 min

4)      Roleplay – rozhovor na 1 téma                                                                                 3 min

 

Seznam témat 3. části :

1.   Australia   

2.   Culture - literature     

3.   The United Kingdom    

4.   The Czech Republic       

5.   Massmedia          

6.   Holidays and festivals    

7.   The USA  

8.   My school

9.   Problems in society        

10. My town, the place where I live 

11. Canada     

12. Environmental protection

13. Personal identification   

14. Health and body care      

15. Food and healthy diet     

16. Fashion

17. Shopping

18. Jobs and occupations

19. Travelling and transport

20. Sports and games

21. Weather and climate

22. Housing and living

23. Money

24. Free time and entertainment

25. Education

      

 

Ústní zkouška z anglického jazyka profilové části maturitní zkoušky se skládá ze dvou částí:

 

Úvodní část – představení se maturitní komisi                                                  0,5 min

1)      Interview na všeobecné téma (6-8 otázek)                                          5,5 min

2)      Samostatný ústní projev na 1 specifické téma – 2 části                      9 min


Seznam otázek:

1.      Massmedia – TV and radio

PERSONAL IDENTIFICATION

2.      Home and household

PROBLEMS IN SOCIETY

3.      Jobs and occupations

MY TOWN, THE PLACE WHERE I LIVE

4.      Clothes and fashion

HOUSING AND LIVING

5.      Money

WEATHER AND CLIMATE

6.      Weather and climate

SCHOOL

7.      Personal identification

EDUCATION

8.      Health and illnesses

SPORT

9.      Tourism and holidays

CULTURE – LITERATURE

10.   Science and technology

FREE TIME AND ENTERTAINMENT

11.   Everyday life

CANADA

12.   Shopping

AUSTRALIA

13.   Life in today´s society

TRAVELLING AND TRANSPORT

14.   Culture – books and reading

HEALTH AND BODY CARE

15.   Interpersonal relationship

FOOD AND HEALTHY DIET

16.   Massmedia – Internet and newspapers

FASHION

17.   People and environment

SHOPPING

18.   Culture – theatre and music

JOBS AND OCCUPATIONS

19.   Family

USA

20.   Sports and games

MONEY

21.   Housing  and living

MASSMEDIA

22.   School and education

HOLIDAYS AND FESTIVALS

23.   Food and drink

GREAT BRITAIN

24.   Free time and entertainment

CZECH REPUBLIC

25.   Travelling and transport

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK


Peter Brydon
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Blanka Kranátová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Andrea Vítová
Mgr. Zuzana Vařáková