Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Tomorrow's life is too late. Live today.

Ústní zkouška z anglického jazyka společné části maturitní zkoušky se skládá ze čtyř částí:

 

Úvodní část – představení se maturitní komisi                                                   0,5 min

1)      Interview na všeobecné téma (4-5 otázek)                                                          2,5 min

2)      Samostatný ústní projev na 1 všeobecné téma s využitím obrázků                   4 min

Ø  Popis 1 zvoleného obrázku                                                        (1,5 min)

Ø  Jednoduché porovnání 2 obrázků                                                (1 min)

Ø  Krátký samostatný projev (osobní vztah k tématu)                (1,5 min)

3)      Samostatný ústní projev na 1 specifické téma – 2 části                                      5 min

4)      Roleplay – rozhovor na 1 téma                                                                                 3 min

 

Seznam témat 3. části :

1.Personal identification 

2. Housing and living 

3. My town, the place where I live 

4. My school 

5. Education 

6. Weather and climate 

7. Free time and entertainment 

8. Sports 

9. Culture – literature

10. Travelling and transport

11.Shopping

12. Food and healthy diet

13. Health and body care

14. Fashion

15 Jobs and occupations

16. Money

17. Massmedia

18. Holidays and festivals

19. Environmental protection

20. Problems in society

21. Great Britain

22. Canada

23. USA

24. Australia

25. Czech Republic

 

 

 

Ústní zkouška z anglického jazyka profilové části maturitní zkoušky se skládá ze dvou částí:

 

Úvodní část – představení se maturitní komisi                                                  0,5 min

1)      Interview na všeobecné téma (6-8 otázek)                                          5,5 min

2)      Samostatný ústní projev na 1 specifické téma – 2 části                      9 min


Seznam otázek:

1.      Massmedia – TV and radio

PERSONAL IDENTIFICATION

2.      Home and household

PROBLEMS IN SOCIETY

3.      Jobs and occupations

MY TOWN, THE PLACE WHERE I LIVE

4.      Clothes and fashion

HOUSING AND LIVING

5.      Money

WEATHER AND CLIMATE

6.      Weather and climate

SCHOOL

7.      Personal identification

EDUCATION

8.      Health and illnesses

SPORT

9.      Tourism and holidays

CULTURE – LITERATURE

10.   Science and technology

FREE TIME AND ENTERTAINMENT

11.   Everyday life

CANADA

12.   Shopping

AUSTRALIA

13.   Life in today´s society

TRAVELLING AND TRANSPORT

14.   Culture – books and reading

HEALTH AND BODY CARE

15.   Interpersonal relationship

FOOD AND HEALTHY DIET

16.   Massmedia – Internet and newspapers

FASHION

17.   People and environment

SHOPPING

18.   Culture – theatre and music

JOBS AND OCCUPATIONS

19.   Family

USA

20.   Sports and games

MONEY

21.   Housing  and living

MASSMEDIA

22.   School and education

HOLIDAYS AND FESTIVALS

23.   Food and drink

GREAT BRITAIN

24.   Free time and entertainment

CZECH REPUBLIC

25.   Travelling and transport

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK


Peter Brydon
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Blanka Kranátová
Mgr. Hana Krouželová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Ivana Pekárková
Mgr. Petra Pitašová
Mgr. Andrea Vítová
Mgr. Zuzana Vařáková