Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Den otevřených dveří 9. 12. 2019

Srdečně zveme všechny uchazeče o studium i jejich rodiče na tradiční Den otevřených dveří v pondělí 9. prosince 2019 od 14 do 17,30. Těšíme se na vás!

Naši studenti ve Francii

Naši studenti ve Francii


            Na začátku června se 49 studentů trutnovského gymnázia vydalo spolu se třemi pedagogy na poznávací zájezd do Bretaně. Protože je cesta do nejzápadnějšího poloostrova Francie dlouhá téměř 1800 km, zařadili jsme do každé z cest vždy jednu zastávku s přespáním. Po cestě tam jsme si prohlédli Paříž, na zpáteční cestě pak Remeš.