Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Naši studenti ve Francii

Naši studenti ve Francii


            Na začátku června se 49 studentů trutnovského gymnázia vydalo spolu se třemi pedagogy na poznávací zájezd do Bretaně. Protože je cesta do nejzápadnějšího poloostrova Francie dlouhá téměř 1800 km, zařadili jsme do každé z cest vždy jednu zastávku s přespáním. Po cestě tam jsme si prohlédli Paříž, na zpáteční cestě pak Remeš.