Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Velký úspěch

Velký úspěch


Studentky 4. X Barbora Mišoňová a Hana Rusová obsadily 1. a 2. místo v okresním kole 47. ročníku dějepisné olympiády. Blahopřejeme k úspěchu a postupu do krajského kola.

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Zuzana Fátorová

Mgr. Zuzana Fátorová

Ve školním roce 2019/20 třídní učitelka 5. X. Poskytuji konzultace žákům i rodičům v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE DĚJEPIS